PĒRC TAGAD, MAKSĀ VĒLĀK!

About us

LANDE ir finanšu partneris zemnieku saimniecībām.

— LANDE

AIZDEVUMS TEHNIKAS REMONTAM VAI IEGĀDEI

Lande.lv izsniedz kredītu lauksaimniekiem un lopkopjiem esošas tehnikas uzlabošanai vai remontam, kā arī jaunas tehnikas līdzfinansējuma iespēja. Izprotot dīkstāves nelabvēlīgo ietekmi finansējums tiek izsniegts 1 darba dienas laikā.

Lande.lv ir ilgtermiņa finanšu partneris zemnieku saimniecībām. Kredīts lauksaimniekiem un lopkopjiem tiek izsniegts pret zemes ķīlu no 5ha.

Aizdevums pret ražu

LANDE izsniedz finansējumu pret nākotnes ražu (graudiem, rapsi u.c. kultūraugiem), ar norēķinu pēc ražas novākšanas. Aizdevums paredzēts sezonas laikā nepieciešamo izejmateriālu iegādei, saimniecības uzturēšanai un citiem ar saimniecību saistītiem darbiem.

LANDE ir ilgtermiņa finanšu partneris zemnieku saimniecībām. Kredīts lauksaimniekiem un lopkopjiem tiek izsniegts pret zemes ķīlu no 5ha.

AIZDEVUMS IZEJMATERIĀLU IEGĀDEI

LANDE izsniedz finansējumu dažādu izejmateriālu iegādei, piemēram, sēklu, minerālmēslu vai citiem ar saimniecību saistītiem materiāliem.

LANDE ir ilgtermiņa finanšu partneris saimnieciskās darbības veicējiem, zemnieku saimniecībām un mežstrādniekiem. Kredīts lauksaimniekiem un lopkopjiem tiek izsniegts pret zemes ķīlu, kas nav mazāka par 5 ha. Tāpat aizdevums izejmateriāliem lauksaimniekiem var palīdzēt piepildīt arī ambiciozākus mērķus, piemēram, uzsākt produkcijas eksportēšanu, veicināt sadarbību ar ārzemju klientiem, kā arī veidot dažādus jaunus darbības virzienus savā biznesā.